+36-1-361-6454 info@mozgaskontroll.hu

Nyereményjáték szabályzat

JÁTÉK ÉS SZERVEZŐ:

Jelen szabályzat a Mozgáskontroll Központ által kezelt, karbantartott  Facebook oldalán futó üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

A RÉSZTVEVŐK:

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

A játék időtartama: 2021. december 30. – 2022. január 6. 23:59.
Nyertesek száma: 1 fő

A NYEREMÉNY:

1 db Mozgáskontroll Ajándékcsomag, mely tartalmaz két alkalom gyógytornát, egy alkalom svédmasszázst, valamint egy 0,5l-es Csupa Ünnep ízű kézműves szörpöt. A csomag értéke 36.000 Ft. 

A SORSOLÁS ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS:

A sorsolást véletlenszerűen, a random.org rendszerrel végezzük 2022. január 7-én. A nyertest értesítjük a nyereményjátékról szóló posztban, valamint privát üzenetben a Facebook oldalán. Amennyiben a nyertes 14 napon belül nem lép kapcsolatba a szervezővel, úgy jogosultak vagyunk új nyertest sorsolni. 

A játék menete: 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Mozgáskontroll Központ Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia a 2021. december 30-án kikerülő, nyereményjátékról szóló posztban leírtak szerint. 

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
– ha az értesítő levélre 14 napon belül nem válaszol;
– ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
– jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

 

NYEREMÉNY BEVÁLTÁSA

A megnyert szolgáltatásokat a nyertes telefonos időpontfoglalással válthatja be, a tárgyi nyereményt első személyes látogatása alkalmával adjuk át számára a Mozgáskontroll Központban (1134 Budapest, Lőportár utca 9-13.)

EGYÉB

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

2021. december 30. 

 

Mozgáskontroll Központ logo

Egészségpénztári kártya elfogadóhely

Fizetési lehetőségek - egészségpénztárak logói

b

Karrier

b

Média

b

Adatkezelési tájékoztató

b

Általános szerződési feltételek

b

Impresszum

2022 - Mozgáskontroll Központ Kft. - Minden jog fenntartva!

Website: Juda

Share This